Specjalizujemy się w świadczeniu pełnozakresowych usług outsourcingowych (Complete IT Outsourcing). Rozwiązanie to umożliwia naszym Klientom koncentrację na rozwoju ich podstawowej działalności i optymalizację kosztów IT.

Audyt IT

 
  Usługa audytu IT ma na celu diagnozę oraz określenie obszarów podwyższonego ryzyka w działaniu IT Klienta. Może obejmować podstawowy zakres inwentaryzacji oraz opisu środowiska IT, lub uwzględniać dokładny opis wszystkich audytowanych obszarów. Po przeprowadzeniu audytu, Klient otrzymuje od nas materiał podsumowujący wraz ze wskazaniem zagrożeń i rekomendacjami działań poaudytowych.

Monitoring infrastruktury i systemów

 
  Usługą może zostać objęta całość infrastruktury lub jej wybrana część, w tym urządzenia pomocnicze. Nadzór prowadzony jest w trybie 24/7/365. Podstawową funkcją monitoringu jest minimalizacja ryzyka awarii. W przypadku jego wystąpienia, podejmowane działania zależą od ustaleń z Klientem: mogą polegać na interwencji naszych specjalistów lub efektywnym powiadamianiu Klienta oraz firm zewnętrznych.

Helpdesk, Wsparcie użytkowników

 
  Usługa zapewniająca użytkownikom pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z IT. Wykonywana zdalnie lub w firmie Klienta. Obejmuje sprzęt i oprogramowanie, w tym specjalistyczne.

Administracja systemami i aplikacjami

 
  Oferujemy szeroki zakres usług obejmujących środowiska systemowe i narzędzia niezbędne do ich utrzymania.

Kontakt


  HENKE Krystian Henke
  ul. Jana Kazimierza 30 lok. 2
  01-248 Warszawa
  NIP 783-148-36-77
  REGON 639713426
  tel. +48 502 440 529
  biu_ro@henke.pl